سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق اصغری لفمجامی – استادیار دانشگاه زابل
مرضیه شوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

گردشگری از پدیده های مهم اوائل قرن بیستم به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی موثر درتوسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جاوامع انسانی محسوب می شود از این رو بسیاری ازکشورها دررقابتی نزدیک و فشرده درپی افزایش بیش ازپیش منافع و عواید حاصل از آن هستند ایران نیز با منابع غنی جذب گردشگر بعنوان یکی ازپنج کشور برتر درزمینه تنوع طبیعی می تواندد راین رقابت جهانی عادلانه شرکت کند دراین میان نواحی ساحلی آن نیز یکی ازمهمترین مناطق جذب گردشگر بشمار می اید ناحیه ساحلی نایبند کنگان یکی از جذابترین نواحی ساحلی ایران درجنوب کشور می باشد این پژ<هش با استفاده از روش پیمایش مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدیدها به شیوه Swot به ارایه استراتژی و راهبرد درجهت توسعه گردشگری درناحیه ساحلی نایبند کنگان پرداخته است