سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید هاشمیان بجنورد – دکتری مهندسی صنایع
سیدعلی بنی هاشم راد – استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

ایران با ۱۵ کشور مستقل، مرز مشترک خشکی و آبی دارد که پس از روسیه بیشترین همسایه را در جهان دارد. از سوی دیگربرخی مرزهای ایران به دلیل شرایط خاص سیاسی و ناآرامی های موجود در کشور هم مرز، چالشهای خاصی ایجاد کرده اند.مرزهای جنوبی ایران به دلیل ارتباط با دریای آزاد و بهترین و امن ترین مسیر ارتباطی برخی کشورهای شمالی از طریق ایران با دریای آزاد می باشند و فرصت هایی برای ایران ایجاد کرده اند. شهرهای مرزی ایران به دلیل مرز آزاد شهرهای مرزی به دلیل قرار گرفتن در چنین نقاط حساسی باید مورد بررسی و توجه خاص قرار گیرند. در بسیاری از مقالات به شرایط ومتغیرهای ویژه ای در این شهرهای مرزی اشاره شده است اما در این مقالات این متغیرها تک تک بررسی شده اند و تعامل متغیرها مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق با شناسایی شرایط و متغیرهای موجود در این شهرها سعی در ارائه مدلی شده است که ارتباط این متغیرها را در قالب سیستمی پویا نشان دهد. این مدل می تواند در ارائه راهکار مناسب برای کنترل بهتر این شهرها مورد استفاده قرار گیرد