سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد نظری زاده – کارشناس ارشد مهندس یصنایع و مدیریت کارافرینی
فرزانه میرشاه ولایتی – دانشجوی دکتری آینده پژوهی
قاسم فولادی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع و مدیریت کارآفرینی

چکیده:

توسعهبسیارسریع فناوری طی چنددهه اخیر و اشکارشدن نقش بی بدیل آن درپیشرفت ابعاد مختلف زندگی بشر و به خصوص کسب وکارها باعث شد تا توجه بسیاری به سوی دیده بانی فناوری جلب شود دیده بانی فناوری را میتوان یکی از حوزه های مشترک میان آینده پژوهی مدیریت فناوری و مدیریت راهبردی تلقی کرد بسیاری ازکشورها و سازمان به منظور بهره مندی از مزایا و خدمات دیده بانی فناوری اقدام به ایجاد ساختارهای مناسب و پیاده سازی فرایندهای دیده بانی فناوری نموده اند این ساختارها و فرایندها بصورت اقتضایی متناسب با اهداف بافت محیطی و آمادگی داخلی و خارجی طراحی و به کارگرفته شده است با این وجود میتوان چارچوبی عمومی برای دیده بانی فناوری ارایه داد هدف این مقاله بررسی مفاهیم مرتبط و گاه متداخل مربوط به موضوع رصد توسعه ی فناوری ها و معرفی فرایند دیده بانی فناوری است