سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیما جوادی مقدم – دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محبوبه شمسی – عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

چکیده:

مسائل زیادی وجود دارد که بر روی مدلسازی و طراحی پایگاه داده های بلادرنگ اثر می گذارند. یکی از این مسائل حفظ ثبات بین حالت واقعی شیء بلادرنگ از محیط بیرونی و تصاویر آن، آنگونه که بوسیله نمونه های المثنی آن، در نودهای متعدد توزیع شده است، می باشد- نیاز به بهبود قابلیت مقیاس بندی، مسئله مهم دیگری است. در این مقاله، چارچوب کلی طراحی پایگاه داده های بلادرنگ باز سازی شده را برای دو سیستم دارای مقیاس کوچک و متوسط با حفظ همه محدودیت های زمان بندی شرح داده می شود. البته به منظور توسعه این چارچوب برای مدلسازی پایگاه داده های مقیاس بزرگ، بهبود قابلیت مقیاس بندی را با استفاده از الگوریتم قطعه بندی ایستا، مد نظر گرفته اند و آن را روی پایگاه داده های کلی اعمال کرده اند و هدف آن کم کردن میزان باز سازی است که قطعه ها را قادر به داشتن درجه های جداگانه، با هدف اجتناب از استفاده منابع اضافی ( به طوریکه همه با هم در حل مسئله مقیاس بندی برای DRTDBS نقش دارند) میکند.