سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا جغتائی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
علی رکرکیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران –سازه، دانشگاه صنعتی شریف
علی قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران –سازه، دانشگاه صنعتی شریف
محمد رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران –سازه، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله به بررسی پیچشی تیرهای بتن مسلح می پردازد هدف از این آزمایش محاسبه تاثیر خاموت و آرماتور طولی برمقاومت پیچشی تیر بتنی می باشد دراین تحقیق ۱۰ نمونه تیر بتنی مسلح و غیرمسلح آماده و تحت بارگذاری استاتیکی مورد آزمایش قرار گرفته شده ا ند که اثر انواع مختلف آرماتور برروی مقاومت پیچشی بررسی شده است در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده اضافه شدن میلگرد طولی به نمونه بتنی و استفاده همزمان با خاموت تاثیر زیادی درافزایش مقاومت پیچشی بتن ندارد بنابراین طبق توصیه آیین نامه از اثر میلگرد طولی در افزایش مقاومت پیچشی صرفنظر می شود.