سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم آتشی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد سرشار – استادیار مرکز تحقیقات مهندسی فارس
نصیر مهران بد – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین کار پژوهش پیش آمایش باگاس نیشکر به روش قلیایی میکروویو دردوتوان ۸۵۰و۱۷۰ وات درمحلولNaOH %1 برای زمان های متغیر با بازه های زمانی ۲دقیقه ای مورد بررسی قرارگرفته است سپس برروی نمونه های پیش آمایش شده هیدرولیز انزیمی دردمای ۴۵درجه انجام گرفت قند تولیدی به وسیله دستگاه HPLC اندازه گیری شد زمانی که تولید قند کل با افزایش زمان پیش آمایش کاهش یافت آزمایشات متوقف گردید نمودار تولید قند کل برحسب میلی گرم برحسب زمان پیش آمایش الکالی میکروویو برحسب دقیقه رسم گردید و توسط نرم افزارMicrosoft Office Excel براین داده ها نموداری منطبق گردید که برا یتوان ۸۵۰وات خطی و برای توان ۱۷۰ وات نمودار یک چندجمله ای درجه چهارم می باشد.