سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه هرمزگان
پیمان رضائی – استاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان
منصور قربانی – استاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

سری سنگهای نهشته شده پالئوسن_ائوسن در جنوب غربی شیراز در ارتفاعات باختری روستای ده سرو شامل سازندهای پابده, جهرم و آسماری می باشد. از نظر ریخت شناسی علاوه بر ارتفاعات برف گیر، دشتهای کوچک بین کوهستانی و آبراهه های کوچک و بزرگ از عناصر ریختاری مهم در منطقه هستند. از نظر ساختاری، این بخش از منطقه بخشی از پیش خشکی چین خورده_ رورانده زاگرس می باشد که تاقدیس ها کوچک و ناودیس ها و گسل های فرعی فراوان منطقه را در بر می گیرد. شاخه فرعی از گسل کره بس (بخشی از گسل کازرون) که در کوه دیوار آهنی می باشد، از دیدگاه تاریخچه زمین ساختی نهشته های مورد مطالعه اهمیت زیادی دارد. این گسل موجب شده تا در محدوده زمانی پالئوسن –ائوسن، بخش های از واحد های سنگی سازند های فوق دوچار تغییراتی سریع رخساره ای شوند.