سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صابری بیدگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پز
غریب مجیدی قطار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پز
صمد غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محبوبه جدیدیان – کارشناس مهندسی محیط زیست

چکیده:

از عناصر مهم در سیستم مدیریت جامع مواد زائد جامد، پردازش و بازیافت می باشد.در سالهای اخیر تفکر بازیافت در جهان رو به افزایش است که این موضوع می تواند موجب صرفه جویی در انرژی، حفظ منابع و سرمایه های ملی و جلوگیری از افزایش آلودگی های مختلف زیست محیطی و بهداشتی گردد. با توجه به اینکه امروزه یکی از مسائل مهم در اکثر شهرهای بزرگ بحث مدیریت مواد زائد بوده و بازیافت نقش بسیار مهمی در آن ایفا می نماید، این مطالعه بصورت مروری با هدف بررسی جنبه های مختلف بازیافت و تاثیر دو عامل تعیین کننده ی فرهنگ سازی و مشارکت مردمی در بازیافت صورت پذیرفت. معمولا سه روش عمده برای جمع آوری و جداسازی مواد قابل بازیافت استفاده می گردد.در این بین روش تفکیک در مبداء به علت مزایایی از قبیل بالا بودن درجه خلوص مواد قابل بازیافت و تولید کمپوست مرغوب تر، بهبود شرایط بهداشتی، بهینه سازی شیوه های جمع آوری و حمل و نقل مواد زائد جامد و… نسبت به روش های دیگر ارجح تر است. با این وجود اجرای این روش مستلزم فرهنگ سازی و مشارکت مردمی می باشد در غیر اینصورت با شکست مواجه خواهد شد. از عوامل موثر در ایجاد فرهنگ سازی در زمینه بازیافت، واداشتن مردم به تفکر در مورد بازیافت است. برای ایجاد تفکر و در نهایت فرهنگ سازی بازیافت در بین افراد جامعه، نیاز به پیش نیازهایی از قبیل بالا بردن آگاهی مردم در زمینه جوانب بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی بازیافت، آشنایی مردم با چگونگی جداسازی و نگهداری مواد بازیافتی از سایر پسماندهاو… می باشد. چهار مرحله در فرایند مشارکت مردمی شامل مشارکت در تصمیم گیری و برنامه ریزی، اجرای برنامه، بهره برداری از منابع و بازنگری و ارزشیابی می باشد. روش بسیار موثر برای جلب مشارکت مردم، ایجاد انگیزه مادی می باشد.