سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامعلی فرج زاده خیاوی – گروه علوم ارتباطات اجتماعی،واحد علوم و تحقیقات اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
علی گرانمایه پور – گروه علوم ارتباطات تجتماعی، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده:

اهمیت فراوان تبلیغات در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست به گونه ای که گاهی از آن به عنوان عصر تبلیغات نیز نام برده می شود. چرا که ارزشهای دنیای کاپیتالیستی بر همه جا سایه افکنده و تبلیغ بیشتر، معادل سود بیشتر می باشد. در دنیایی که رقابت رسانه ها برای جلب وجذب مخاطب بیشتر جهت تبلیغ بیشتر مصرف گرایی است به این ترتیب تامین منافع صاحبان سرمایه که صاحبان رسانه ها را در خدمت خویشگرفته اند، به اولویت رسانه ها تبدیل شده است.در این تحقیق تلاش شده است تا آگهی های تبلیغاتی پخش شده از شبکه تلویزیونی سبلان از منظر تکنیک های مورد استفاده ، بررسی شوند. برای شناخت شیوه های اجرا از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در نتایج این پژوهش و در رابطه با تکنیک های تبلیغاتی استفاده شده از شیوه های استفاده از پویانمایی،کارتون ویا عروسک و استفاده از شخصیت های نمادین برای معرفی محصول و بیان داستانی مهیج وکوتاه از استفاده محصول استفاده نشده بود به طوری که فرضیه ها و سوالات مرتبط با آنها تایید نمی شدند. ولی از تکنیک تبلیغاتی استفاده از جاذبه های طنز بهتر استفاده شده بود به طوری که فرضیه مرتبط با آن موردتایید قرار گرفت.