سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی گلچینی – کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
ناصر بهپور – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
شهرام آهنجان – دانشیار دانشگاه امیرکبیر گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
مهتاب نجفی – کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

چکیده:

با توجه به اهمیت مفصل زانو در ایجاد پایداری و تحمل وزن، هرگونه درد، ضایعه و یا ناهنجاری اسکلتی- عضلانی، موجب تسریع تغییرات فرسایشی مفصل می شود (اریک، ۲۰۰۵). هدف بازتوانی بعد از ضایعات زانو، برگشت تدریجی به سطح فعالیت قبل از ضایعه می باشد (تکنر، ۱۹۸۶). در این پژوهش، پیامدها و میزان بازگشت به بازی در فوتبالیست های دارای ACL بازسازی شده در طی ۱ سال که در یکی از پاهایشان جراحی بازسازی ACL داشته اند، مورد ارزیابی قرار گرفته است.