سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

قاسم فرج پور خاناپشتانی – استادیار، دکتری مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، واحد پرند، دانشگاه ازاد اسلامی،تهران ، ایران
ماندانا زعفرانلوی قوچانی – مدرس دانشگاه علمی کاربردی ، کارشناس ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات، گروه مهندسی کامپیوتر ، مرکز صنعتی کوشا، دانشگاهجامع علمی کاربردی اسلامی،
اردلان زعفرانلوی قوچانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، واحد پرند، دانشگاه ازاد اسلامی،تهران، ایران
محسن طاهر کرمی – مدیر فناوری اطلاعات ، کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات ،گروه فناوری اطلاعات، کارخانه پوشاک بچه گانه سیب

چکیده:

کسب و کار الکترونیک عبارتست از کاربردی کردن کلیه سیستمهای اطلاعاتی برای تقویت و کنترل فرایندهای کسب و کار. امروزه این فرایندها با استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر وب توسعه می یابند. در این مقاله ابتدا تعاریف مختلفی برای کسب وکار الکترونیک ذکر خواهد شد و به دنبال آن مزایای تجارت الکترونیک و عوامل بازدارنده و محدودیتهای تجارت الکترونیک ارائه میشود. سپس نقش کسب وکار الکترونیک در یک مرکز کایروتراپیک مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و فرصتها، تهدیدها، قوتها و ضعفهای آن ذکر می شود و با توجه به ضرورت سنجش رضایتمندی و وفاداری مشتریان، تاثیر مدلهای کسب وکار الکترونیک در سنجش رضایتمندی و وفاداری مشتریان تشریح خواهند شد . سپس چارچوب ارزش، کمیابی، تقلید پذیری، جایگزین پذیری و کسب شوندگی سازمان پس از پیاده سازی مدل کسب و کار بررسی می شود.