سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم ایراندوست – شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
منیره صالحپور – شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

چکیده:

مدیریت دانش یکی از مباحث جدید ارائه شده در علم مدیریت است . پیاده سازی این مدیریت در سازمانهای رقابتی برای برتری سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد . در مطالعات مدیریت دانش ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژ ی آن ضروری می باشد از همین رو تحقیق حاضر با هدف بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تدوین استراتژی مدیریت دانش و ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق انجام شده است . این تحقیق از نوع کاربردی می باشد . روش پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین هدف این تحقیق است . پس از بررسی برخی از مدلهای موجود مدل نوناکا ۱ وتاکاشی ۲ مورد استفاده قرار گرفت . دانش های مورد استفاده در شرکت توزیع احصاء و روشهای حفظ و ارتقاء و بروز رسانی این دانشها در این مقاله ارائه شده است . این مدل چارچوبی را جهت کمک به مدیران در پیاده سازی مدیریت دانش ارائه می کند .