سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان آزمون – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
فرشید عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

پویایی سیستم یک روش مدلسایز ماهرانه است که افراد دردرک سیستم ها توانمند می سازد برای ساختمدل شبیه سازی درک علت و معلول مساله بسیار ضروری است مسائل واقعی اغلب بسیار پیچیده اند و خواص غیرخطی دارند پویایی سیستم با استفاده ارویکرد تفکر سیستمی و ابزارهای پویا رفتار پویایی تکرارشونده یک سیستم پیچیده را درطول زمان اشکار می سازد تا از این طریق و با استفاده از یک رویکرد علمی و جامع ساختارهای ایجاد کننده ان شناسایی و مدیریت شود این ابزار قدرتمند الگوهای اساسی نامیده می شود این مقاله به بررسی روابط درون سازمانی بین دو واحد تولید و فروش یک سازمان فرضی می پردازد رفتار این دو واحد درقبال یکدیگر با استفاده از مدل مخزن و جریان اراهی و رفتار آنها دریک دوره زمانی ۱۴روزه مدلسازی میگردد سپس تعریفی از الگوی اساسی موفقیت هرچه بیشتر برای پیروزمندان ارایه می گردد و رفتار و ساختاراین الگو برای سناریوی مطرح شده مطرح میگردد