سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر گندمکار قالهری – کارشناس ارشد مرتعداری اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی
غلامرضا گودرزی – عضو هیئت علمی و مربی پژوهشی وکارشناس ارشد جنگلداری مرکز تحقیقات کشاور
فاطمه احمدلو – کارشناس ارشد جنگلداری

چکیده:

منطقه کویر میقان اراک در ۱۵ متری شمال شرقی شهر اراک و یکی از مناطق با اراضی شور و دارای اهمیت زیستگاهی گیاهی و جانوری است که حفظ پوشش گیاهی در این منطقه جهت تثبیت شنزارها و فرسایش بادی حائز اهمیت است جهت بررسی و شناسایی پوشش گیاهی این منطقه با روش نمونه برداری بصورت شعاعی در سه محور جداگانه و با اختلاف زاویه ای تقریبا برابر ۱۲۰ درجه خطوطی فرضی در نظر گرفته و با استفادها زعکسهای هوایی و نقش توپوگرافی و پیمایش محلی مرز توده ای گیاهی در روی خطوط سه گانه مشخص گردید همچنین روش آنالیز خوشه ای که همان دندروگرام یا دیاگرام درختی پلاتهای مربوطه است با استفاده ازنرم افزار Statistical و با استفاده از روش Euclidean distances انجام پذیرفت و تعداد فاکتورهای محیطی تاثیرگذار برپوشش گیاهی مشخص گردید.