سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه زارع زاده – دانشجوی کارشناس ارشد سیستماتیک اکولوژی
علیرضا نقی نژاد – عضوهیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

جنگلهای هیرکانی شامل نواحی پست سواحل دریای خزر و شیبهای شمالی رشته کوه البرز باقیمانده های دوران سوم زمین شناسی هشتند که به عنوان مادرجنگلهای اروپا شناخته شده اند جنگل سیسنگان واقع دراستان مازندران بخشی از جنگلهای هیرکانی خزری هستند شمشاد گونه غالب این گونه جنگل را تشکیل میدهد که همراه با انجیلی دربسیاری ازنقاط جنگل دیده می شود عدم وجود مطالعه قبلی برروی پوشش گیاهی این منطقه و همچنین اهمیت بالای این منطقه اساس و انگیزه این مطالعه را تشکیل میدهد اگاه سازی مردم از ارزش این مکان ها بعنوان یک میراث طبیعی و کنترل بهره برداری جنگل از جمله راه کارهایی هستندکه برای جلوگیری از تخریب بیشتر این جنگل عنوان شده اند.