سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آیدا وطن خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد-معماری کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبری
شهرام بابائی – هیئت علمی گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم در اصل برای جمع آوری اطلاعات از محیط غیرقابل دسترس و غیر مطمئن بوجود آمده است. در این مقاله، مسئله پوشش فضای بازده انرژی را از طریق جایگزینی مرتب حسگرهای دارای دامنه هایارتباط و دریافت قابل تنظیم بررسی می کنیم. ما روشی را برای تخمین بازده پیشنهاد می کنیم که نسبت به روش هایی که تاکنون برای پوشش دهی توسط حسگرهای دارای دامنه متغیر استفاده می شد، دقیق تر بوده وروش کنترل تراکم جدیدی را ارائه می دهیم که با استفاده از حسگرهای دارای سه دامنه دریافت، پوشش دهی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. محاسبات و شبیه سازی نشان می دهد که مدل های جدید از نظر مقیاس های عملکردی مختلف نسبت به مدل های جدید عملکرد بهتری دارند