سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

صفیار امینی – دانشجوی مقطع دکتری علوم اقتصادی_ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی وا
محمد وفایی یگانه – کارشناس پژوىشی گروه عمومی پژوىشکده بیمو

چکیده:

مقاله حاضر پوشش ریسک بیمه ای بنگاه های بزرگ اقتصادی را بررسی می نماید، یافته های این مطالعه حاکی از آن است که بر اساس شاخصهای هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز ساختار سرمایه ای صنعت بیمه در ایران نسبتا متمرکز بوده و شرکتهای بیمه ای کشور دارای پوشش ریسکی متفاوت و مختلفی هستند. تمامی شرکتهای بیمه ای در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتیب توانایی پوشش ریسک ۳۱۰۰ و ۳۸۰۰ میلیارد ریالی را دارند. شرفیت پوشش ریسک صنعت بیمه در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ به میزان ۲۲ درصد رشد داتشه است. این بدین مفهوم است که در سال ۱۳۸۸، صنعت بیمه کشور بطور تقریبی توانایی پوشش هر ریسک تا میزان ۴۴۰۰ میلیارد ریال را دارد، که نشان دهنده رشد قابل توجهی در پوشش ریسکی صنعت بیمه کشور است، با اسن حال صنعت بیمه در ایران پتانسیل پوشش ریسکهای بالاتر را خواهد داشت که می توان از طریق ارتقاء فرهنگ بیمه های عمر، توجه به بیمه های انرژی و استفاده از اوراق بهادار بیمه ای، پوشش بیمه ای کشور را افزایش داد.