سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محدثه کهرام – کارشناس ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد ، دانشگاه صنعتی شریف
ابوالقاسم دولتی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش، تولید الکترودی از نانولوله های کربنی منظم اصلاح شده با ذرات،(RuO2/MWCNTs) RuO2بررسی شده است. این الکترود نه تنها ظرفیت الکتروشیمیایی بالایی دارد، بلکه در برابرpHبخوبی از خود پاسخ نشان م یدهد. به منظور تولید این حسگر، ابتدا از روش رسوب دهی بخار شیمیایی، نانولوله های کربنی منظم تولید و سپس باذراتRuO2که به روش سل- ژل بر روی آنها نشانده شدند، اصلاح شدند. نانولول ههای منظمی با قطر در حدود ۱۰۰ نانومتر و طول ۹ میکرون تولید گردید. همچنین پارامترهای رسوب دهی اکسید روتنیم در فرآیند سل- ژل، غلظت سل و دمای پخت مناسب، جهت حصول بیشترین ظرفیت الکتروشیمیایی و بهترین خواص حسگری به ترتیب برابر با ۰/۱مولارکلرید روتنیم و۲۵۰° تعیین شدند. از مزایای حسگرهایpH ای که بر اساس این الکترودهای نانوکامپوزیت می باشند نسبت به حسگرهای pH متداول می توان به داشتن پاسخگویی خطی باpHمحلولهای بافرB-R در همه محدودههاpH) های ۲ تا ۱۲ ) با پاسخ نرستی نزدیک اشاره کرد. حساسیت الکترود تولید شده در این پژوهش در حدودmV/pH64-م یباشد.