سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عزیز باقری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

از طوقه و غده های پیازهای با علائم نکرز و له شدگی در مناطق مختلف پیاز کاری و انبارهای استان همدان ۱۵ جدایه باکتری ، خالص سازی و اثبات بیماریزایی شدند. نتایج بررسی ویژگی های فنوتیپی و فیزیولوژیکی استرین ها نشان داد که استرینهای جدا شده گرم منفی، اکسیداز ،کاتالاز ، لوان و لیسیتیناز مثبت، این استرینها روی محیط کشت King,s B رنگ فلورسنت تولید نکردند. بر اساس ویژگیهای بیوشیمیایی و فنوتیپی بررسی شده استرین های جدا شده به عنوان Burkholderia cepacia شناسایی شدند. این اولین گزارش از وجود باکتری Burkholderia cepacia روی پیاز خوراکی در ایران است.