سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی رکابی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن شمسی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید باهنرکرم

چکیده:

در این مقاله پوست کنی پسته با روش گریز از مرکز بررسی شده است. براین اساس نمونه ای آزمایشی ازپوست کن صفحه ای گریز از مرکز با قطر صفحه ۴۰۰ میلی متر ساخته و آزمایش گردید. پوست کن صفحه ایگریز از مرکز از صفحه ای مدور و ساینده تشکیل شده که با چرخش خود و استفاده از نیروی گریز از مرکز پسته ها را که در مرکز آن ریخته می شوند به سمت محیط خود هدایت و به کمک تیغه پوست کنی پوست گیری می کند.پسته های پوست شده در امتداد تیغه پوست کنی از صفحه دوار خارج و پوست های جدا شده از زیر تیغه عبور کرده و در اثر نیروی گریز از مرکز از صفحه دوار جدا می شوند. به منظور تعیین اثر دو عامل سرعت صفحه دوار وموقعیت تیغه پوست کنی که در کارکرد پوست کن موثر می باشند، طرح آزمایشی کرت های دو بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید. نتایج حاصل نشان می دهد گر چه بین دو سرعت ۵۵/۸و۷۴/۴ دور در دقیقه که بعنوان حدود بالا و پایین سرعت انتخاب شدند، در پوست گیری اختلاف معنی داری وجود نداشته و هر دو سرعت قادر به پوست گیری پسته می باشند اما سرعت ۷۴/۴دور در دقیقه بدلیل کیفیت جداسازی پوست های کنده شده و ظرفیت کاری بالاتر ماشین عملکرد بهتری را از خود نشان می دهد. موقعیت تیغه پوست کنی در میزان پوست گیری و شکستگی موثر بوده و هر چه به مرکز صفحه دوار نزدیک تر باشد درصد پوست کنی و شکستگی پسته افزایش می یابد. این ماشین آزمایشی در حالیکه تیغه پوست کنی به مرکز صفحه دوار نزدیک بوده قادر به پوست گیری پسته با میانگین راندمان ۷۴/۵% می باشد. کاهش میزان شکستگی، عدم از دست رفتن پسته های ریز و قدرت تفکیک بالای پسته های پوست شده از پوست ها از مزایای این ماشین است