سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین حاجی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

سیل یکی ازحوادث طبیعی می باشد که هرساله موجب خسارات جانی و مالی زیادی درنقاط مختلف ایران می شود دراین مقاله با استفاده ازمدل فیزیکی درنرم افزار HEC RAS و با توجه به سیلاب با دوره بازگشت ۲۵سال به بررسی پهنه بندی سیلاب درحریم بستر رودخانه تلنگ پرداخته و محل اراضی درخطر خسارت تعیین میگردد همچنین با بررسی پارامترهای هیدرولیکی مناطقیکه نیاز به تمهیدات سازنده ای دارند و مستعد فرسایش هستند مشخص می شود.