سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر نوری – دانشیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
کتایون ورشوساز – دانشجوی دوره دکتری مدیریت محیط زیست
مریم کیانی صدر – کارشناس مهندسی منابع طبیعی

چکیده:

گسترش جوامع بشری در کنار رفع بسیاری از نیازهای بشر دگرگونی های زیادی را نیز در محیط زیست بوجود آورده است. پساب های حاصل از نیروگاه شهید مد حج اهواز یکی از منابع آلوده کننده رودخانه کارون می باشد . پساب وارد شده به رودخانه می تواند با برهم زدن کیفیت آب باغث تخریب عناصر زیست محیطی منجمله شیوع انواع عوارض جسمانی در کابران بالا دست بشود . در این مطالعه برای پیش بینی اقدامات کنترلی پساب خروجی از نیروگاه مورد آنالیز قرار گرفته است . آزمایش های فیزیکو شیمیایی پساب نیروگاه شهید مد حج (زرگان) طی ۴ دوره نمونه برداری در سال ۱۳۸۳ انجام گردید. یافته های مطالعه نشان می دهد که فاکتورهای متعدی از پساب بالاتر از حد استاندارد قرار دارد . برای نمونه می توان به مواردی نظیر مقدار TDS , COD , NO-3 , TSS اشاره کرد. به منظور مدیریت بهینه پساب خروجی نیرو گاه شهید مد حج و حفاظت از منابع آبی محدود استان استقرار نظام مدیریت محیط زیست محیطی ، استفاده از روشهای مختلف تصفیه فاضلاب و اعمال نظارت های بیشتر توسط سازمانهای قانونگذار پیشنهاد می شود.