سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد سرورام – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
هادی دل افروز – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران آب

چکیده:

در این مقاله جزئیات شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از روش آموزش MLP برای بررسی الگوی تغییرات پروفیل سطح آزاد جریان اطراف یک پایه استوانه ای ارائه شده است نتایج مدل شبکه های عصبی مصنوعی در قسمت صحت سنجی تطابق بسیار مناسبی با نتایج ازمایشگاهی نشان داده و این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که با وجود پیچیدگی های موجوددر الگوی پروفیل سطح آزاد جریان اطراف پایه یک رابطه معنی داری بین عمق نسبی و عدد فرود جریان نزدیک شونده به پایه با این پروفیل در طبیعت وجود دارد.