سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ارغوان سلیمانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک
مجتبی عمادی بایگی – عضوهیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

سرطان مری که خود به دو نوع SCC OAC تقسیم می شود یکی ازبیماریهای شایع دردنیا و کشور ایران میب اشد این بیماری یک بیماری بسیارخطرناک و مهاجم بوده که با پیش بینی بسیارضعیفی همراه است شمال ایران برروی کمربند سرطان مری واقع شده است اغلب اوقات وقتی که علائم بیماری بروز کند غیرقابل درمان است بنابراین نیاز جدی برای افزایش دانش خوددرمورد علل مولکولی این بیماری وجود دارد با مشاهدات انجام شده بروی نقش microRNAدرسرطان و پتانسیل آنها به عنوان بیومارکر محققان زیادی را به این امر واداشته که ارتباط این مولکول زیستی را با سرطان مری بررسی کنند microRNA ها مولکولهای کوچک با طول ۱۸-۲۲ نوکلئوتید هستند و ازنظر تکاملی بسیار حفاظت شده اند این مولکولها دربافت های خاص و درزمان خاصی بیان می شوند و بصورت منفی بیان ژن را درسطح بعدازرونویسی تنظیم می کنند و به دنبال آن فرایندهای فیزیولوژیکی مهمی همچون متابولیسم تمایز تکثیر و آپاپتوز را کنترل می کنند.