سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سپیده خودکاوندی – دانشجوی کارشناسی ارشدشبکه های کامپیوتری موسسه آموزش عالی روزبهان
بردیا بهنیا – کارمندشرکت برق منطقه ای استان مازندران و مدرس گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی روزبهان

چکیده:

سامانه های بازشناسی ازطریق امواج رادیویی به دلیل مزایایی که دارند درصنایع گوناگونی مورداستقبال قرارگرفته اند این سامانه ها درشناسایی بیماران و تجهیزات پزشکی انبارداری ردگیری اشیا زنجیره تامین کارتهای هوشمند و مدیریت ترافیک شهری و غیره پرکاربرد هستند و بااهداف سهولت کاهش خطا و افزایش کارایی ایجادشده اند این سامانه ها ازبرچسب ها و بازخوان ها و واسطهای هوا تشکیل شدها ند بازخوان ها و برچسب ها درفواصلی نه چندان دورازیکدیگر قرارگرفته اند برچسب ها دردونوع فعال و غیرفعال موجود هستند که برچسب های غیرفعال ازباطری استفاده نمی کنند سامانه های بازشناسی ازطریق امواج رادیویی ازنوع غیرفعال بطور خاصی مستعد مشکلات تصادم دربازخوان ها هستند تصادم بازخوان میتواند باکاهش تعداد برچسب های شناسایی شده درواحدزمان منجر به پایین امدن کارایی سیستم شود دراین مقاله به بررسی و مقایسه پروتکلهای مطرح شده درحداقل سازی و اجتناب ازتصادم های بازخوان به بازخوان که یکی ازانواع تصادم است پرداخته میشود