سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرنوش شیرین – کارشناس حفاظت کار
سیدامین جزایری – مسئول ایمنی شرکت فولاد اکسین خوزستان
محمد ترک پوربیگلریان زاده – کارشناس تضمین کیفیت شرکت فولاد اکسین

چکیده:

پرتوهای الکترومغناطیسی باطول موج ۱۰۰۰-۰/۷۸ میکرون پرتوهای مادون قرمز IR خوانده میشود اجسام درحرارتهای بالا ازخود پرتوهای غیریونیزان ازجمله پرتوهای مادون قرمز ساطع می نمایند این پرتوهای غیریونساز دارای اثرات بیولوژیکی روی چشم و پوست انسان میبا شد لذا تصمیم گیرفته شددرکارخانه محل کار خود با توجه به کورهای پیشگرم و احتمال وجود پرتومادون قرمز میزان مواجهه نفرات با پرتومادون قرمز رادرایستگاه های کاری سالن نورد که شامل اتاق کنترل کوره اتاق کنترل استند و اتاق کنترل hot leveler می باشد را به دست آوریم باتوجه به اثرات پرتو برروی چشم و پوست میزان پرتو دردو ناحیه دست و چشم اپراتورهای اتاق کنترل توسط دستگاه سنجش مادون قرمز EC1-IR HAGNER اندازه گیری گردید پس از انجام محاسبات جهت تعیین میزان مواجه نفرات با پرتو مادون قرمز در این ایستگاه های کاری اندازه گیری شده و با حدود استانه مجاز مقایسه گردیدند.