سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رعنا موسوی – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی س
محمدعلی ابوطالبیان – استادیاران گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی
علی سپهری –
محدثه لطیف زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی س

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات تیمار پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک و برخی شاخص های زراعی ذرت سینگل کراس ۲۶۰ در همدان آزمایشی در سال ۱۳۸۹ به صورت اسپیلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل ۳ تاریخ کاشت (کشت زود هنگام، کشت به موقع و کشت دیر هنگام) وکرت های فرعی شامل ۴ تیمار پرایمینگ بذر در مزرعه (پرایم با آب، محلول اوره، محلول روی و پرایم نشده) بود. پرایمینگ با آب و محلول روی در تاریخ های کشت اول و سوم توانست سرعت رشد حداکثر محصول را افزایش دهد. همه تیمارهای پرایم شده در مقایسه با شاهد شاخص سطح برگ حداکثر بالاتری دارا بودند. تمامی تیمار های پرایمینگ در تاریخ کاشت اول عملکرد بیولوژیک را افزایش دادند و در این میان تیمارهای پرایم شده آب و اوره تاثیر بیشتری داشتند.