سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محدثه لطیف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمدعلی ابوطالبیان – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان،گروه زراعت و اصلاح نباتات
محسن زواره – استادیار دانشگاه گیلان
محمد ربیعی – عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر در مزرعه برخصوصیات جوانه‌زنی یک ژنوتیپ محلی از لوبیا تحقیقی در دو بخش آزمایشگاهی و مزرعه‌ای در مرکز تحقیقات برنج رشت اجرا گردید. در بخش آزمایشگاهی تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار پرایم با محلول‌های اوره، سولفات روی، آب معمولی و بدون پرایم(شاهد) در سه تکرار اجرا شد. و در مزرعه نیز طرح آزمایشی مورد استفاده کرت‌های خرد شده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکراربود که در آن تاریخ کاشت در سه سطح (۲۰مرداد،۳۰مرداد و۹ شهریور) در کرت اصلی و پرایمینگ در مزرعه در چهار سطح بدون پرایم، پرایم با محلول‌های اوره، سولفات روی وآب معمولی در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تحت شرایط آزمایشگاهی همه تیمار‌های پرایم بویژه آب و محلول سولفات روی درصد جوانه‌زنی را افزایش دادند، همچنین سرعت جوانه‌زنی تنها توسط پرایم با آب و محلول سولفات روی افزایش یافت که، البته اثر سولفات روی بر این صفت بیشتر از پرایم با آب بود. در قسمت مزرعه‌ای نیز تاخیر در کاشت سبب کاهش سرعت جوانه‌زنی و حتی در کشت سوم سبب کاهش درصد جوانه‌زنی گردید، اما پرایم با محلول سولفات روی و آب توانست تاخیر در کاشت را نسبت به کشت اول از لحاظ سرعت جوانه‌زنی جبران نماید. همچنین درصد جوانه‌زنی نیز در پرایم با هر سه تیمار اعمال شده در سطح مزرعه افزایش نشان داد.