سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود مقیمی – مرکز تحقیقات زیست محیطی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
حیدر فقیه –
مسعود حاجی زاده –
فارس حاجیان –

چکیده:

مطالعات پلا نکتونی در قالب طرح جامع مدیریت منطقه حفاظت شده حله که در شمال غربی بندر بوشهر قرار گرفته طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ نشان داد پلانکتونهای این رودخانه در مجموع از فراوانی و تنوع کمی برخوردار می باشند. در مطالعات فیتوپلا نکتونی این رودخانه ۴ شاخه و ۲۱ جنس شناسایی گردید . فراوانی جنس ها دراین رودخانه ها متعلق به شاخه Bacillariophytaبود ه که مهمترین آنها عبارت از Navicula ، Cocconeis ، Diatoma ،Nitzschia Cymbella می باشند .این شاخه ۹۵/۷% درصد جمعیت فیتوپلانکتونی را دارا بوده که در طول سال دراین رودخانه مشاهده می گردند.شاخهChlolophyta در رتبه دوم قرار دارد که مهمترین جنس آن عبارت ازCrucigenia می باشد .این شاخه ۲/۲ درصد فراوانی سالانه فیتوپلانکتونی را شامل می شد. سیانوفیتها با جنسOscillatoria و اوگلنوفیتا با جنس Euglena دراین بررسی فراوانی کمی را به خود اختصاص دادند .نتایج مطالعات نشان داد که این رودخانه از نظر ژئوپلانکتونی نیر بسیار فقیرو اکثراً محدود به گونه های ثابت و چس بنده از شاخه های Rotatoria و Rhizopoda و دیگر ژئوپلانکتونها نظیر Protozoea و Copepoda ، Rotifera می باشد