سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا غفوری زندی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محمدرضا قائم مقامیان – مدیر گروه مطالعات شهری منطقه ای پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژو

چکیده:

فلات ایران به لحاظ زمین ساختی در معرض تنش دائمی ناشی از حرکت صفحه عربستان که عامل اصلی بسیاری از زمین لرزه ها د رکشور بوده قرار دارد علاوه بر آن قرارگیری ایران در بزرگترین و متنوع ترین ناحیه زمین ساخت کره زمین به نام الپ – هیمالیا اسیب پذیری کشور را به وسیله زلزله های ناشی از آن افزایش داده از طرف دیگر این فعالیت ها منشا وجودی آب و در نتیجه ابادانی است و از اسکان دراین مناطق نمی توان احتراز کرد ولی آنچه که دراین میان مهم است مواجهه صحیح همراه با شناخت از زلزله است که باعث می شود جامعه در برابر آن از خطرات و اسیب های زلزله مصون و یا کمترین اسیب را متحمل گردد با توجه به اینکه در سالهای اخیر فعالیتهای پژوهشی – کاربردی و اجرایی زیادی در زمینه کاهش اسیب پذیری در برابر زلزله در سطح مدارس به لحاظ احداث سازه های اموزشی استاندارد بازسازی سازه های اموزشی موجود و انجام مانورهای متعدد امادگی در برابر زلزله انجام شده است.