سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا عریضی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
حسین افضلی مهر – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مطالعه خصوصیات هیدرولیکی جریان برروی رودخانه های شنی بیش ازسه دهه نظر پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است که درآن بررسی خصوصیات مرفولوژیکی رودخانه از اهمیت ویژه برخوردار است اکثررودخانه های رشته کوه زاگرس دارای بستر شنی یا تخته سنگی هستندک ه بهعلت پیچیدگی مطالعه و اندازه گیر یدرآنها کمتر مورد مطالعه قرارگرفته اند به منظور شناخت دانه بندی و فاکتور اصطکاک بستر رودخانه ماربر واقع درسمیرم استان اصفهان به خصوص تعیین پراکنش ذرات برروی شکل های بستر گودی و برامدگی و تعیین فاکتور اصطکاکی ناشی از اندازه ذره و شکل بستر دوسایت انتخاب و مورد مطالعه و داده برداری قرارگرفت