سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی خانزادی – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
علی رضا چاله کایی – کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
رسول احمدی – استادیار، پژوهشکده ساختمان و مسکن، تهران

چکیده:

امروزه سبک سازی سازه ها از جمله موارد مورد توجه در صنعت ساختمان است. کاهش وزن سازه، نیروی زلزله را کاهش داده و هزینه های پی سازی را کم می کند. یکی از متداولترین روش های بکار گرفته شده به این منظور، استفاده از بتن های سبک با استفاده از سبکدانه می باشد. مقاله حاضر پیرامون ارائه طرح اختلاطی جهت استفاده از سبکدانه های لیکا و اسکوریا، دو نمونه از رایج ترین سبکدانه های موجود در ایران جهت تولید بتن سبکدانه سازه ای می باشد. محققین با ساخت بتن هایی با استفاده از سیمان پرتلند نوع I و افزودن میکروسیلیس و فوق روان کننده و بر مبنای توصیه های صورت گرفته در آئین نامه های رایج، نتایج آزمایش های مقاومت فشاری را ارتقا داده اند. به این منظور شیوه های مختلط اختلاط نیز آزمایش گردید. با توجه به مطالعات صورت گرفته و نیز تجربیات حاصل از کار با بتن های سبکدانه محققین به این نتیجه رسیده اند که شیوه های مختلف ذکر شده در بالا هر کدام تا حدی بر کیفیت مقاومت فشاری و نیز پراکندگی نتایج مؤثرند. از این رو در این مقاله سعی شده با مدل سازی آزمایشگاهی تاثیر این روش ها بر مقاومت فشاری نمونه ها و همچنین پراکندگی این نتایج بررسی شود آنالیز آماری نیز جهت مطالعه میزان پراکندگی مقاومت فشاری نمونه ها انجام گردید تا مشخص شود، کدام شیوه اجرا به بتن هایی با نتایج مقاومت فشاری بالاتر و پراکندگی نتایج کمتر منتج می شود.