سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا بهبهانی – مدیریت زمین شناسی دریایی
راضیه لک – استادیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نادر چنانی – مدیریت زمین شناسی دریایی
غلامرضا حسین یار –

چکیده:

به منظور بررسی ژئوشیمی آلی و رسوب شناسی رسوبات بستر درمحدوده خورموسی و نواحی دریای مجاور آن تعداد۶۱نمونه رسوب سطحی برداشت گردید براساس آنالیز دانه بندی صورت گرفته ازاین رسوبات ۴نوع عمده رسوب شامل گل گل ماسه ای ماسه گلی و ماسه گلی با کمی گراول شناسایی شدند رسوبات مذکور از رسوبات آواری و شیمیایی بیوشیمیایی تشکیل شده اند رسوبات آواری عمدتا شامل کوارتز کربنات تخریبی فلدسپار و خرده سنگ و احتمالا کانی های رسی هستند که دراندازه ماسه تا رس دیده می شوند رسوبات شیمیایی بیوشیمیایی نیزدرمنطقه مورد مطالعه عمدتا شامل پوسته دو کفه ای گاستروپود فرمینینفرا استراکود و بریوزوا میب اشند که دراندازه ماسه ریز تاگرانول مشاهده شده اند برپایه مطالعات ژئوشیمی الی نمونه های مطالعه شده بیشتر دربرگیرنده مخلوطی از کروژن های تیپIII-II و تیپ III میب اشند.