سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

روح اله قائدامینی – دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گروه مدیریت خدمات ب
شهرام توفیقی – استادیار مرکز تحقیقات مدیریت واقتصاد سلامت پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه
حبیب اله قائدامینی – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
احمد عامریون – کارشناس ارشد مهندسی آب

چکیده:

پراکندگی بیماریهای عفونی دره ر منطقه در وضعیت ریخت شناسی محیط و بهره برداری از منابع طبیعی و زیست محیطی از اهمیت بسیاری برخوردا راست مکان یابی پراکنش بیماری ها براساس سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS زیربنای برنامه ریزی در زمینه مدیریت اطلاعات سلامت و یکی ازمقولات اساسی در توسعه فناوری های نوین در نظام سلامت و زیست محیطی می باشد این پژوهش با هدف بررسی پراکنش بیماریهای عفونی در پهنه استا ن چهار محال و بختیاری و بهره برداری از زمین انجام گرفته است این مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده ودر استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. در ابتدا پایگاه های گسترش بیماریهای عفونی و موقعیت جغرافیایی آنها با استفاده از GPS تعیین و جهت تهیه پایگاه داده ها بصورت دیجیتال به رایانه انتقال یافت.