سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد
معصومه عطایی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

افیولیت مجموعه ای از سنگ های مافیک و اولترامافیک با ترکیب پوسته ی اقیانوسی است.که به صورت منظم یا لایه لایه و گاه در اثر تنش های زمین ساختی بایکدیگر مخلوط شده اند.در این مقاله با استناد به مطالعات کتابخانهای به این نتیجه دست یافته ایم که مجموعه های افیولیتی ایران، باقی مانده ی اشتقاق های درون قاره ای بوده ،و در اثرکافتی شدن شکل گرفته اند.از نظر پراکندگی، افیولیت های ایران از نوع ملانژ بوده کهدر دو گروه نوار افیولیت-رادیولاریتی زاگرس و نوار حلقوی ایران مرکزی قابل ذکر می باشند.در جنوب غربی زاگرس،دو بخش جدا از هم به نام افیولیتی کرمانشاه و نیریز رخنمون دارد. افیولیت های ایران مرکزی که با نام نوار های حلقوی خرده قاره ی مرکزی(سبزوار،شمال تربت حیدریه و جنوب بیرجند) و شرق ایران مرکزی(ماکو –خوی،شمال مکران و شمال نائین)در اثر عمل فرورانش،بخشی از گوشته ی بالایی و پوسته ی اقیانوسی به صورت مجموعه ی درهمی (ملانژ افیولیتی) بر جای مانده است