سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید عادل مولا – معاونت محیط زیست طبیعی اداره کل محیط زیست خوزستان
فرزانه فاخری رئوف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
الهام خاکسار – کارشناس مسئول آزمایشگاه اداره کل محیط زیست خوزستان
نسرین اشراقیان – کارشناس مسئول محیط زیست طبیعی اداره کل محیط زیست خوزستان

چکیده:

سال های اخیر در مناطق خشک و نیمه خشک جهان که از میانگین بارش کمی برخوردار هستند پدیده گرد وغبار به طور جدی نگران کننده می باشد کشور ایران نیز به دلیل این مشکل و همجوار بودن با بخش وسیعی از پهنه های بیابانی تحت اثرات نامطلوب این پدیده قرار میگیرد. یکی از نواحی ایران که تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته است، استان خوزستان در جنوب غرب ایران است بنابراین علاوه بر پدیده هایی که به دلیل تاثیر سیستم های جوی باران زا استان خوزستان را متأثر می سازد ، پدیده گرد و غبار که در مواردی با غلظت قابل ملاحظه همراه بوده و گاهاً دید افقی را به ۱۰۰ متر تقلیل می دهد در اکثر مواقع سال خصوص در فصول گرم این استان را با مشکلات جدی مواجه کرده است پدیده گرد و غبار به عنوان یکی از بحران های محیطی باعث ایجاد اثرات نامطلوب زیست محیطی گردیده که برخی از آنها عبارتند از مذفون ساختن روستاها و آبادی ها در زیر ماسه و خاک ، از بین بردن زمین ها و مزارع کشاورزی، مسدود کردن قنات ها و کانالهای آبیاری، آلوده نمودن آبهای سطحی ، گسترش بیابانها و نواحی خشک، ایجاد مشکلاتی در رفت و آمد به خاطر کاهش دید افقی، تصادف و برخورد وسایل نقلیه و تلفات جانبی مرتبط با آن، ایجاد مانع د رمسیر ریل ها و جاده های ارتباطی، اختلال در سیستم حمل و نقل هوایی، از کارانداختن سیستم های رایانه ای ، ایجاد بیماری های تنفسی مانند برونشیت و آسم، تشدید بیماریهای چشم وگوش، انتقال آفات گیاهی و بذر علفهای هرز، حمل باتوژنهایی که باعث آلودگی گیاهی ، حیوانات و انسان میشود