سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده صفورا صدیق مروستی – دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشک
بهزاد لایقی – دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشک
عباسعلی علی اکبری بیدختی – استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم
صمد حمزه ای – دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشک

چکیده:

پدیده کشند قرمز یا شکوفایی جلبکهای مضر باعث شکوفایی فیتوپلانکتون های مضر در آب دریا و نابودی زیستگاهها و بسیاری از گونه های موجودات دریایی میشود. با توجه به مهم بودن این پدیده و اثرات آن بر زیستگاههای جانداران دریایی، مطالعه این پدیده در منطقه خلیج فارسو دریای عمان ضروری است. برای بررسی این پدیده روشهای مختلفی مانند مطالعات میدانی، مطالعات ماهواره ای و مدلسازی عددی وجوددارد. استفاده از روشهای عددی به سبب هزینه اندک و امکان بررسی پارامترهای مختلف از مزایای بالایی برخوردار است. بدین منظور نرم افزار یک بعدیPROBEبرای ایستگاههای مختلف عمان، تنگه هرمز، خلیج فارس آزموده شده استPROBE برنامه لایه های مرزی در محیط است که در این کار به عنوان یک حل کننده معادلات برای انتقال یک بعدی بکار گرفته شده است. با توجه به مقدار غلظت پلانکتون در منطقهخلیج فارس و عمان می توان فرض کرد که از نوع پلانکتون های نوع دوم یعنی از گروههای جلبکهای سبز- آبی که وابسته به فسفات و دما وشوری هستند، می باشند. داده های ورودی مدل شامل داده های سینوپنیک هواشناسی: دمای هوا، مؤلفه هایV و u سرعت باد، ابرناکی و رطوبت نسبی در ماه فوریه ۲۰۰۸ میباشند.