سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین حاجی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

از انجا که سرریزسدمیناب با پدیده تخریب بتن روی سرریز دراثرگذرآب درهنگام تخلیه مواجه است دراین تحقیق اثرپدیده کاویتاسیون برروی آن مورد بررسی قرارگرفته و برای بررسی این پدیده ازنرم افزار ws77 استفاده میشود سپس برروی مقدار عددی این پدیده که به شاخص کاویتاسیون معروف است بحث گردیده که جهت بررسی از سه دبی ۱۲۵۰۰و۶۶۰۰و۳۶۰۰ مترمکعب برثانیه استفاده شده حداقل و حداکثر شاخص کاویتاسیون ۰٫۲۸و۱٫۷۱۲ می باشد باتوجه به نتایج بدست آمده پدیده کاویتاسیون برروی سرریز رخ نخواهد داد.