سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا عزیزیان – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین حاجی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر پدیده کاویتاسیون برروی بتن کانال تخلیه کننده تحتانی سدمیناب مورد بررسی قرارگرفته است برای تعیین پارامترهای هیدرولیکی از نرم افزار Hec-Ras استفاده شده و با تعیین شاخص کاویتاسیون میزان تاثیر آن برروی سطح بتن ارزیابی شده است دراین مطالعه از دو دبی ۲۰۰و۱۵۵ مترمکعب برثانیه استفاده شده و بحرانی ترین شاخص کاویتاسیون ۰٫۲۲ بدست آمده که باید پس ازهرتخلیه سیلاب سطح بتن مورد بازدید قرارگیرد و عملیات ترمیم مانند ساب زدن انجام گیرد