سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن شیری – کارشناسی ارشد مهندسی فرایند
امیرحسین طریق الاسلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماه شهر

چکیده:

هیدرات ترکیبی برفک گونه از آب و گاز طبیعی است که تشکیل آن باعث افزایش افت فشار انسداد گرفتگی جزئی یا کلی خطوط لوله گاز یخ زدگی ایجاد رسوب کاهش ارزش حرارتی گاز و دربرخی موارد باعث انفجار خط لوله می شود دراین مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی کامل پدیده هیدرات ساختارهای تشکیل دهنده آن شرایط لازم برای وقوع این پدیده شرایط و معادلات ترمودینامیکی حاکم بر آن راه های جلوگیری از وقوع آن نیز در سرچاه ها و خطوط انتقال و مسیر فراورش گاز نیز مورد بررسی کامل قرارگیرد گرم کردن جریانگاز بنحوی که زیر شرایط اشباع قرار گیرد و استفاده از خط جریان و تجهیزات در دمای بالای نقطه هیدرات استفاده از مواد بازدارنده هیدرات از قبیل سولفونات اروماتیک آلکیل آمونیوم، پلی وینیل پیرولیدون، متانول یا گلایکول معمولا مونواتیلن گلایکول یا دی اتیلن گلایکول که سبب کاهش دمای تشکیل هیدات و نقطه انجماد و درنهایت نم زدایی گاز با استفاده از بسترهای جامد سیلیکاژل، مولکولارسیو و… و یا گلایکول می تواند یکی از راه های حذف بخار آب و نهایتا جلوگیری از هیدرات باشد.