سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی رویوران – کارشناس ارشد سازه های ابی
ابراهیم نجاران – سازمان آب و برق خوزستان
مسعود غیاثی –
فتح اله داوری دهکردی –

چکیده:

پدیده های ریخت شناسی یا مورفولوژیک مجموعه خصوصیات شکلی و ظاهری حاکم بررودخانه ها آبرفتی است که هررودخانه از برخی از آنها تبعیت میکند این پدیده ها و روابط حاکم برآنها و تناوب و تراکم هرکدام ازاین پدیده ها بیانگر چگونگی رفتار ریخت شناسی رودخانه موردنظر و میزان تغییرات و پویایی آن درطول مکان و زمان می باشد دراین مطالعه به بررسی رفتارهای ریخت شناسی رودخانه دز درمحدوده فرسایشی روستاهای بنه عایش تا حاجی محارب بطول ۷۲کیلومتر پرداخته میشود.