سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مژگا هدهدی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ
امرله صفری – استادیار،گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
عبدالحسین کنگازیان – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

نهشته های کرتاسه زیرین در منطقه مورچه خورت ۵۴ کیلومتری شمال غرب اصفهان با ضخامت ۲۸۴ متر، از رسوبات آواری و کربناته تشکیل شده اند که با یک ناپیوستگی دگرشیبی زاویه دار بر روی شیل و ماسه سنگهای ژوراسیک ( لیاس) قرار گرفته اند و مرز بالایی این نهشته ها توسط آبرفتهای عهد حاضر پوشیده شده است. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی، منجر به شناخت ۸ ریزرخساره کربناته ، ۲ رخساره آواری و ۳ رخسارهآواری- کربناته گردید. این رخساره ها و ریزرخساره ها مربوط به بخش داخلی یک رمپ کربناته کم عمق می باشند. مهمترین فرایندهای دیاژنزی مؤثر بر این توالی عبارتند از: سیمانی شدن، انحلال، نئومورفیسم، فشردگی،دولومیتی شدن، بیوتوربیشن. بررسی فرایندهای دیاژنزی تأثیر هر سه محیط دیاژنتیکی شامل متئوریک، دریایی و دفنی را نشان می دهد.