سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا حیدریان – موسسه آموزش عالی نقش جهان اصفهان
علی کریمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فرزاد خلیلی اصفهانی – موسسه آموزش عالی نقش جهان اصفهان

چکیده:

دراین مقاله سعی بر این شده که بتوان این پدیده را مورد بررسی بیشتری قرار داد با این حال می توا ن گفت که حفاظت در برابر لغزش قطب در ژنراتورهای نیروگاه ها از الزاماتی برای بهره گیری بیشتر از هدررفتن انرژی می باشد که این لغزش می تواند در طول اولین سیکلهای لغزش به علت تنشهای شدید ایجاد کرده از تحلیل رفتن سیم پیچهای استاتور گرفته تا آسیب دیدن به قسمت شافت ژنراتور و گرم شدن زیاد رتور و استاتور را شامل می گردد دراین هنگام ما باید به فکر ایجاد تمهیداتی در جهت حفاظت در مقابل این موضوع برآیین که یکی از تمهیدات استفاده از رله های حفاظتی می باشد که دراین هنگام به آن اشاره شده است و با یک دیاگرام استفاده از این نوع حفاظت را نشان میدهیم.