سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعباس طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید خورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد گلی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری، دانشگاه شهید چمران اهواز
نرگس شمس خوزانی – کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، اداره کل راه و ترابری استان خوزست

چکیده:

مقاله حاضر، حاصل یک پروژه تحقیقاتی در استان خوزستان و در مسیر اهواز – مسجد سلیمان جهت بررسی عوامل قیرزدگی در محور مذکور صورت پذیرفته است. قیرزدگی از شایع ترین عوامل خرابی های رویه آسفالتی و از مهم ترین مشکلات راه های کشور به خصوص در مناطق گرمسیرو به ویژه مسیرهای ترانزیتی با بار محوری سنگین محسوب می شود. بروز این خرابی، پتانسیل لغزش وسایل نقلیه را در شرایط آب و هوایی مرطوب فراهم می آورد و باعث کاهش ایمنی راه ها و در نتیجه افزایش تصادفات جاده ای می گردد. مهم ترین عوامل موثر بر پدیده قیرزدگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و جهت انجام این تحقیق، در چهار نقطه از مسیر نمونه برداری انجام شد که۲ نمونه آن قیر زده بوده و ۲ نمونه دیگر نیز جهت بررسی و مقایسه نتایج و کمک به تشخیص دقیق تر عوامل ایجاد قیرزدگی از منطقه قیر نزده است. تمام نمونه ها در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اداره کل راه و ترابری استان خوزستان آزمایش شده و مقادیر وزن مخصوص آسفالت، مقاومت فشاری و درصد فضای خالی، دانسیته نمونه مارشال، نرمی، درصد شکستگی، درصد قیر و … تعیین شده است و نتایج بدست آمده با ابلاغیه هایمشاور جهت فرمول کارگاهی آسفالت و مقادیر استاندارد در آیین نامه ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.در این پروژه ما به بررسی ۱۲ عامل موثر بر پدیده قیرزدگی پرداخته ایم و در اینجا تنها به دلایل خیلی مهم می پردازیم. از جمله دلایلی که ذکر نمی شوند به اختصار عبارتند از : آلودگی سطحی رویه های آسفالتی قدیمی قبل از روکش، میزان فیلر های معدنی، تأثیر حمل مخلوط آسفالتی برمیزان قیرزدگی، میزان اندود سطحی (تک کت)، میزان اندود نفوذی (پریمکت). [ ۱و ۲] طبیعتاً تعدادی عوامل وجود دارند که به دلیل نبود اطلاعاتجامع و کامل از جزئیات دقیق پروژه ها امکان بررسی آن ها وجود ندارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که درصد قیر بسیار بالا و دانه بندی خارج از حد استاندارد همراه با استحکام پایین نمونه ها از عوامل اصلی قیرزدگیدر محور مورد مطالعه می باشد