سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا حکاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وژئومورفولوژی, گروه جغرافیا, دانشگاه تر

چکیده:

فرونشستها، فرورفتگی و نشست معمولا ناگهانی سطح زمین با عمق قابل توجهی هستند که به دلایل طبیعی و انسانی رخ داده و همراه با خسارات جانی و مالی نیز می باشند . در بسیاری از نقاط جهان و همچنین مناطقی از ایران مثل دشتهایرفسنجان، مهیار اصفهان، کبودرآهنگ همدان، یزد، سیرجان وگرگان مواردی از فروچالهها مشاهده و گزارش شده است. فرونشست ها عمدتا در نواحی آهکی و کارستی و یا در نواحی با برداشت بیش از حد مجاز از آبهای زیرزمینی به وقوع میپیوندند. چون این پدیده ممکن است با خسارات جانی و مالی همراه باشند به عنوان یکی از مخاطرات و سوانح ملحوظ می شوند. بروز این پدیده باعث ایجاد مشکلاتی برای کشاورزان، تخریب خطوط ارتباطی و زیرساخت ها و برخی مسایل دیگر می گردد . در این مقاله از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. هدف این نوشتار آن است که ضمن تشریح و تبیین فرونشست، علل بروز آن و مسایل و مشکلات مرتبط با آن را بیان نماید.