سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید بیرقی – دانشجوی دکترای مهندسی عمران– سازه دانشگاه سمنان
محسن گرامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

در طراحی ساختمانها معمولا از اثر میانقابهاروی سختی قاب صرف نظر میشود. بسیاری از طراحان صرفاً وزن اینگونه میانقاب ها را در محاسبات لحاظ می کنند، در حالیکه اندرکنش میانقاب و قاب تحت نیروی جانبی ممکن است اثرات نامطلوب داشته باشد. این موضوع در صورتی که طبقههمکف بنا به ضرورت فاقد میانقاب باشد و طبقات فوقانی دارای میانقاب باشد اهمیت بیشتر دارد زیرا وجود میانقاب باعث سختی اضافه در طبقاتبالای همکف میشود. در این تحقیق رفتار ساختمانها با لحاظ نمودن مقاومت فشاری دیوارهای مصالح بنایی و مدلسازی آنها به صورت عضو قطری معادل در سیستم قاب خمشی فولادی، مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور مدلهای سه بعدی ساختمان با ۴،۲،۳ و ۵ طبقه تهیه می شود. مدول الاستیسیته دیوار مصالح بنایی از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاپاسکال متغیر است. همچنین درصد میانقابهای موجود در طبقات نیز از بیست تا هشتاد متغیر است.با فرض اینکه طبقه همکف فاقد دیوار باشد و دیوارها در سایر طبقات فوقانی کار شده باشند، اثر پارامتر های مذکور تحت اثر نیروی جانبیاستاتیکی مورد بررسی قرار می گیرد و پدیده طبقه نرم مطابق روابط استاندارد ۲۸۰۰ ایران ویرایش سوم مطالعه می شود. نتایج نشان میدهد در صورت وجود مقدار نسبتاً کم میانقاب با مدول الاستیسیته متوسط در طبقات فوقانی ، سازه دچار نامنظمی در ارتفاع می شود و طبقه نرم ایجاد میگردد