سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رضائی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
پریسا نظری – کارشناس ارشد مهندسی آب-گرایش آبیاری و زهکشی، دانشگاه ارومیه
جواد شیخی وند – مدیر دفتر فنی شرکت مهندسین مشاور بهینه سازان خاک، آب و سازه

چکیده:

از انواع جریان های هیدرولیکی در لوله ها، جریان های میرا است که به طور خاص ضربه قوچ نامیده می شود. جهت بررسی این پدیده از جوانب مختلف بهینه بودن قطر، ضخامت و جنس لوله، خط لوله موجود ۱۴۰۰ میلیمتری ایستگاه پمپاژ سدحسنلو انتخاب و با نرم افزارWater Hammerمدل گردیده است. از بررسی تغییر قطر لوله نتیجه می گردد قطر ۱۰۰۰ میلی متری از نظر فنی بهترین قطر برای مسیر موجود می باشد. با کاهش ضخامت جدار لوله، سرعت موج و فشار ضربه قوچ کاهش می یابد. با بررسی جنس لوله مشاهده می شود جنس فولادی بهینه می باشد.