سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیل مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سیدنظام الدین اشرفی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سیلابزنی عبارتست از تزریق اب به مخزن به منظور بهبود برداشت نفت سیلابزنی مهمترین روش از مجموعه های روشهای تزریق سیال است و از زمان توسعه منابع نفتی دنیا به عنوان یک روش عمده پس از برداشت اولیه به کارگرفته شدهاست دراغاز کار کمیت آب تزریقی توجه بیشتری را نسبت به کیفیت اب تزریقی به خود معطوف می ساخت ولی رفته رفته محققان دریافتند که کیفیت آب پارامتر قابل کنترل با اهمیتی درسیلابزنی است شواهدی از ازدیاد درکارایی روش سیلابزنی به وسیله تزریق آب با شوری کم درمطالعات آزمایشگاهی و میدانی مشاهده شده است سیلابزنی با شوری کم توسط محققان دانشگاه وایومینگ دردهه ۹۰ میلادی درحالی که ازماییشهایی به منظور تعیین اثر آب نمک نفت خام سنگ شناسی و روند آزمایشگاهی برترشوندگی انجام می دادند کشف شد دردهه های بعد این دانش مکرر را درموارد آزمایشگاهی و میدانی به اثبات رسید اجماع عمومی میان محققان حاکی از آن است که تزریق آب با شوری کم حالت ترشوندگی مساعدتری بهمنظور برداشت نفت ایجاد می کند.