سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران–زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
یوسف پریش – استاد یار و دکترای عمران – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان (وزارت
علی اکبر آبش احمدلو – فوق لیسانس ساز ههای هیدرولیکی –دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله روش وقوع شکست در سدهای خاکی بر اثر فرسایش درونی و پدیده Piping) رگاب مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه تعریف مشخص از این پدیده و ارتباط آن با شکست هیدرولیکی، علل و عوامل مؤثر در ایجاد رگاب در سدهای خاکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر رو شهای کنترل و کاهش نشت از بدنه و پی سدهای خاکی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و با پرداختی کوتاه به خواص خ ا کهای واگرا و نقش آ نها در سدهای خاکی به موارد تاریخی وقوع خرابی در سدهای خاکی در اثر این پدیده اشاره خواهد شد. و نهایتاً محدودی تها و توصی ههای لازم و ضروری جهت طراحی سدها که برای مقابله و پی شگیری با پدیدهpiping ارائه خواهد شد