سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی افکار – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدرضا مشکوه الدینی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

یکی از مسایل مهم در ساختار عایق های جامد، شکست آن ها در ولتاژ نامی به علت درخت الکتریکی م ی باشد . درخت الکتریکی به صورت جلو رونده ای رشد می کند و موجب فساد موضعی عایق می شود. این پدیده که ماهیتیتصادفی دارد، می تواند در دراز مدت موجب از بین رفتن و شکست الکتریکی عایق جامد گردد. به علت پر هزینه بودن بررسی درخت الکتریکی در آزمایشگاه، مدل ساز یکامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله ا بتدا سابقه موضوع در منابع و مراجع معتبر بین المللی و داخلی جمع آوری گردیده و سپس عوامل موثر بر روی این پدیده مورد کنکاش قرار گرفته است. سپس به مدل ساز ی این پدیده در نرم افزارMATLABاقدام شده است .قانون حاکم بر مدل سازی از حس فیزیکی پدیده و آنالیز روابط الکتریکی نتیجه شده است. در ادامه با استفاده ازاطلاعات بدست آمده از نرم افزار به بررسی آماری این پدیده پرداخته شده است.